قْصِيدَة مليكة – نظم الشيخ الحاج أحمد لغرابلي 

قْصِيدَة مليكة – نظم الشيخ الحاج أحمد لغرابلي 

قْصِيدَة مليكة

للشيخ الحاج أحمد لغرابلي                          مكسور الجناح

  انشاد الشيخ م عبد الله خي بات

القسم الأول

يَا مَنْ طْلُوعْ هْلاَلَكْ ¤ يَفْجِي اظْلامْ لَحْلاَكْ ¤ وَنْتِ شْمُوسْ لَفْلاَكْ ¤ لَلَّهْ جُدْ لِي بَوْصَالَكْ ¤ وَنْكِي بْزُورْتِي عَدَّالَكْ ¤ لَنِّي غْلاَمْ حُسْنْ اَجْمَالَكْ ¤ قَبْلْ اَلصّْيَامْ يَا مَلِكَا وَنَا غْلاَمْ مَمْلُوكْ ¤ وَمْنَ اَلْفْرَاقْ مَهْلُوكْ ¤ اِلَى تْزُورْنِي تَتْعَافَى ذَاتِي اَلْهَالْكَا ¤ لَوْ تَجْفِي قَلْبِي يْوَاصْلَكْ ¤ وِيلاَ دَزْتِينِي بْقَا اَلْعَارْ عْلِيكْ ¤   

اَرَايَتْ اَلْمْلاَكَا  * يَامُولاَتِي اَلْمَالْكَا  * لِكْ اَلْعَبْدْ وُكُلّْ مَا مْلَكْ * نَصْرُو مَلِكَا * حْمَالْتْ اَلْمَلِكْ

 القسم الثاني

مْحَاسْنَكْ وَسْرَارَكْ ¤ فَتْنَا لْكُلّْ مَنْ رَاكْ ¤ وَبْهَاكْ لِيسْ يُدْرَاكْ ¤ لاَزَلْتْ نَرْتْجَا بَشَّارَكْ ¤ يَاتِي اَلْمَرْسْمِي بَخْبَارَكْ ¤ وِيفِدْنِي بْصَحّْ اَمْزَارَكْ ¤ وَنْقُولْ سَعْدْ سَعْدِي وَكْمَلْ قَصْدِي فْيُومْ مَبْرُوكْ ¤ وَضْحَى الرّْقِيبْ مَتْرُوكْ ¤ اَنْجَدَّدْ لَفْرَاحْ وُ نَغْنَمْ سَاعَا مْبَارْكَا ¤ وَنَّادِيكْ الله نَاصْرَكْ ¤ مَنْ رَقَّى مَثْوَاكْ مَامْعَاهْ اَشْرِيكْ ¤

اَرَايَتْ اَلْمْلاَكَا  * يَامُولاَتِي اَلْمَالْكَا  * لِكْ اَلْعَبْدْ وُكُلّْ مَا مْلَكْ * نَصْرُو مَلِكَا * حْمَالْتْ اَلْمَلِكْ

   القسم الثالث

مَا حَرّْ نَارْ فْرَاقَكْ ¤ وَ مَا عَزّْ مَلْقَاكْ ¤ رَبّْ لُوجُودْ رَقاَكْ ¤ قَلْبِي فْنَى وُ تَاهْ بْشُوقَكْ ¤ وَاَلْجُودْ مَنْ اَوْصَافْ حْقُوقَكْ ¤ لَوْ كَانْ اَتْرَحْمِي مَعْشُوقَكْ ¤ تَفْدِيهْ مَنْ اَغْلاَلُ كِيفْ اَفْدِيتِي نَاسْ عَشْقُوكْ ¤ وَفْنَاوْ حِينْ فَرْقُوكْ ¤ اَنْتِي مْسَلّْيَا ونَا فَالسَّهْرَانْ وُ لْبْكَا ¤ حِينْ دْلَعْ فَالتَّلْ سَابْقَكْ ¤ وَرْمَانِي خَلْفُ وُقَالْ لاَ يَلْقِيكْ¤

اَرَايَتْ اَلْمْلاَكَا  * يَامُولاَتِي اَلْمَالْكَا  * لِكْ اَلْعَبْدْ وُكُلّْ مَا مْلَكْ * نَصْرُو مَلِكَا * حْمَالْتْ اَلْمَلِكْ

 القسم الرابع

اِلَى وْفَا مِيعَادَكْ ¤ رُوحِي اَنْهِيبْ لَفْدَاكْ ¤ نَنْكِي اَعْدَيْ وَعْدَاكْ ¤ نَبْغِي اتْوَدّْنِي وَ نْوَدَّكْ ¤ وَزْيَارْتِي جْعَلْهَا وَرْدَكْ ¤  حَتَّى اَحْبِيبْ مَالِي بَعْدَكْ ¤  يَا مَنْ كْمَالْ قَدَّكْ مَرْهَافْ سْقِيلْ هَازَمْ اعْدُوكْ ¤ وِيْحَدّْ اَلِّي يْحَدُّوكْ ¤ وَضْفَاَيَرْ اَلسّْوَالَفْ بَالطِّيبْ اَنْسِيمْهَا اَدْكَا ¤ تَسْبِي عَقْلْ اَلِِّي يْشَهْدَكْ  ¤ وَ تْرَاصَعْ اَلَدّْرَارْ دِي تْشَابَهْ دِيكْ

اَرَايَتْ اَلْمْلاَكَا  * يَامُولاَتِي اَلْمَالْكَا  * لِكْ اَلْعَبْدْ وُكُلّْ مَا مْلَكْ * نَصْرُو مَلِكَا * حْمَالْتْ اَلْمَلِكْ

القسم الخامس

اَجْبِينْ بَدْرْ اَتْمَامَكْ ¤ مَهْمَا يْتُوكًْ فَسْمَاكْ ¤ يَحْمِي اَلِّي اسْتَحْمَاكْ ¤ مَنْ قَوْسْ حَاجْبَكْ وَنْيَامَكْ ¤ وَشْفَارْ هَازْمَا ظَلاَّمَكْ ¤ وَ الْخَالْ مْشَتْمَرْ بَحْسَامَكْ ¤ وَ الْخَدّْ وَرْدْ قَانِي فُوقْ ابْيَاضُ تْنِينْ عَمُّوكْ ¤ بَجْمَالْهُمْ خَتْمُوكْ ¤ الاَنْفْ زَانْ سَرَّكْ ¤  وَاَلشَّفِّينْ الْمْدَرْمْكَا  ¤ وَالْمَبْسَمْ كَدُورْ خَاتْمَكْ ¤ بَالثَّغَرْ الْمَنْضُومْ جُوهْرُ يَسْمِيكْ

اَرَايَتْ اَلْمْلاَكَا  * يَامُولاَتِي اَلْمَالْكَا  * لِكْ اَلْعَبْدْ وُكُلّْ مَا مْلَكْ * نَصْرُو مَلِكَا * حْمَالْتْ اَلْمَلِكْ

 القسم السادس

عَتنُونْ  زَادْ انْوَارَكْ ¤ وَالْجِيدْ طَاوْسْ اَتْرَاكْ ¤ بَوْشَامْ لِيسْ يُدْرَاكْ ¤ وَنْوَابْغْ اَلصّْدَرْ دُكَّارَكْ ¤ وَضْعُودْ كَاسْيُوفْ اَعْقَارَكْ ¤ وَزْنُودْ رَايْمَا لَسْوَارَكْ ¤ وَكْفُوفْ نَادْيَا تَكْرَمْ بَنْدَهَا اَتْرَافْ عَزْرُوكْ ¤ وَعْلَى اعْدَاكْ نَصْرُوكْ ¤ فَحْلُولْ وَالْحْلِي شَلاَّ دَرْكَتْ قُومْ دَارْكَا ¤ بَقْلاَيَدْ فِيهَا اَجْوَاهْرَكْ ¤ تَبَارَكْ اَلْمُلْكْ سَرّْهَا يَسْرِيكْ

اَرَايَتْ اَلْمْلاَكَا  * يَامُولاَتِي اَلْمَالْكَا  * لِكْ اَلْعَبْدْ وُكُلّْ مَا مْلَكْ * نَصْرُو مَلِكَا * حْمَالْتْ اَلْمَلِكْ

القسم السابع

 مَايَنْتْهَى تَوْصَافَكْ ¤ يَا مَنْ اَكْمَلْتْ بَوْفَاكْ ¤ شَلَّى مْحَاسَنْ اَصْفَاكْ ¤ بَالْقَلْبْ وَالّْسَانْ اَنْوَصْفَكْ ¤ وَنْفِيدْ بِكْ مَنْ لاَّ عَرْفَكْ ¤ حَتَّى اَتْوَدّْنِي مَنْ عَطْفَكْ ¤ كَافِي هْدَيْتِي بَحْسَانَكْ ¤ عَسَّا نْفُوزْ بَعْفُوكْ ¤ بَالْجُودْ نَاسْ وَصْفُوكْ ¤ لَوْلَا سْيُوفْ صَدَّكْ دَامْ الْعُشَّاقْ سَافْكَا ¤  شِي  وَالَفْ مَنْ لاَيْوَالْفَكْ ¤ اَنْتِي قُوتْ اَلرُّوحْ كُلّْ رَاحَا فِيكْ

الدريدكة

رَصَّعْتْ فِي مْدِيحَكْ حُلاَّ بَلْفَاظْ سَالْكَا ¤ بِكْ ارْقِيتْ وُطَابْعِي سْلَكْ ¤
كَمَّنْ اَسَمْ فَلّْغَا اَنْسَبْتُ لِكْ
هَبْتْ اَلسّْلاَمْ لَمْقَامْ اَحْضَرْتَكْ يَالتَّايْكَا¤وَجْوَارَحْ لَعْضَا تْنَاجِيكْ¤
وَاَلسَّاكَنْ بَالسّْلاَمْ لاَزَمْ يْحَيِّيكْ
خُدْ اَلْبِيبْ مَنِّي هَذْ اَلدُّرّْ لَمْبَارْكَا¤وَسْطْ عْقُودْ بْدِيعْ جُوهْرَكْ¤
 وَالنَّاظَمْ لَسْجَالْ ءَاسْمُ يُورِيكْ
الغْرَابْلِي الْحَاجْ اَحْمَدْ صَمْصَامْ الْمْدَاهْكَا¤كَمّْ مَّنْ دَاعِي فَلّْغَا دْهَكْ¤
لاَتَخْشَى هَتَّافْ رَايْدْ اِيضَاهِيكْ
مَجَّدْ لَبْهَا وُ خَلِّ جَمْعْ الْحُسَّادْ تَنْتْكَا ¤ وَغْنَمْ فَالسَّلْوَانْ سَاعْتَكْ ¤
مَا تَعْرَفْ فِي دَالزْمَانْ مَا يَاتِيكْ
وَسْعَى اَلدّْمَامْ لَلْعَدْرَا الَوْجِيبَا اَلْنََّسْكَا¤اِلَى جَادَتْ جُودْهَا مْسَكْ¤
اَشْ مَنْ تُوبْ عْرِيضْ مَنْكْبُ يَكْسِيكْ

مقالات قد تعجبك

Share This