قصيدة اَلزَّرْدَا للشيخ محمد بن علي المسفيوي

قصيدة اَلزَّرْدَا للشيخ محمد بن علي المسفيوي

قصيدة اَلزَّرْدَا
للشيخ محمد بن علي المسفيوي               قياس السوسي

القسم الأول
ضِيفْ رَبِّي جِيتَكْ للَدَّارْ *  زِدْ بِيَّ  مَنْ غِيرْ اشْوَارْ  * كَانْ كُنْتِ جَيَّدْ وَاكْرِيمْ  * لاَ دِّيرْ امْعَيَا صَرْفْ الْبْخَالْ * ارْفَعْ بِيَّ يَجْزِيكْ خِيرْ رَبِّي * لاَيَنِّي سَامَعْ اَلْخْبَارْ اَعْلِيكْ اَلَوْلِيفْ  * اَكْرَمْنِي فِي حَقّْ اَلجُّورَا * وُ دِيرْ مَا قَلْ الله * وَصَّاكْ عَلْ الضِّيفْ اَتْكَرْمُ * وَالْجَارْ بَرّْ بِهْ اكًـْبَالاَ * وَلِّي اَبْخِيلْ رَبِّي دَمُّ * عَايَشْ فَالْمْكَرْ وَجْهَالآَ * لاَبُوهْ يَكْرَمْ لاَ عَمُّ * اَلْبْخْلْ فِيهْ حَقّْ اَسْلاَلاَ * وَلِّي اَكْرِيمْ رَبِّي كَرْمُ * كَتْبُ فْلاَمْتْ اَلْفُضَالاَ نَاسْ اَلْحْسَانْ * تَعْرَفْ وَصْفي مَوْلُوعْ بَالزّْرَادِ * دَايَمْ فِي كُلّْ يُومْ اَنْحَبّْ الزَّرْدَا * لُو تْكُونْ اَفْبَغْدَادْ اَقْرِيبَا اَنْقُولْ * وَكْثِيرْ اِلَى كَانَتْ عَنْدْ وَاحَدْ مَثْلَكْ وَافِي اَكْرِيمْ جَيَّدْ صَبَّارْ * بَرّْ يَرْفَدْ بَالْعَارْ * فِي اَمْتَاعُ يَصْبَرْ  * وَ لاَ اَرْضَى بَالْقَهْرَا * زِدْ بِيَّ لَدَّارْ اَسْرِيعْ كُنْ تَايَكًْ بَطَّارْ * يَجْزِيكْ اَلْقَهَّارْ * لا تْخَافْ  وُ لاَ تَدْهَشْ مَا تْصِيبَكْ عَثْرَا * قُلْ بِكْ اَهْلاً وَ مْرَحْبَا وُ عَزّْ فِي كُلّْ اَنْهَارْ * اَتْفَضَّلْ بْلاَ تَقْصَارْ * فَرَّشْ اَلْقُبَّا وَعْمَلْ فِي وْسَطْهَا صَفْرَا * وَاَلّْدِي لِكْ اَنْقُولْ اَتْحَضّْرُ اَبْغِيرْ اَفْتِخَارْ * مَنْ اَنْعَايَمْ تُدْكَارْ * بَاشْ نَفْخُرْ وَنْصُولْ اَبْجُودَكْ عْلَى اَلْحَضْرَا
الجربة
ضِيفْكْ اَجَارِي شَبَّعْنِي وُلِيسْ تَعْمَلْ بَشْوَارْ * زِدْ بِيَّ للَدَّارْ * بَالْحْسَانْ اَكْرَمْنِي وَلاَ اَتْكَثَّرْ هَدْرَا

القسم الثاني
هَاتْ لِي فَالاَوْلْ سَكْسُو * وُ لاَ تَخَلِّي حَدّْ اِمَسُّو * اِكُونْ فِي شِي طَبْسِيلْ اَكْبِيرْ بَاَلزّْبَادِي رَاوِي * وَعْمَلْ اَعْلِيهْ غَنْمِي بَخْضَارِي رَايْقَا اَنْفِيسَا *  دِرْ اَتْفَيَا  مَنْ اَلزّْبِيبْ وُ لُوزْ وُ بَصْلاَ *  كْدَاكْ سَفَّا بَفْرَاخْ مْنَ اَلْحْمَامْ * مَرْدُومَا وَ سْخُونَا مْعَ اَلشَّعْرِيَّا اَلْغَاهَا اَعْشِيقْ * وَ اَلرُّوزْ اِطِيبْ اَمْلِيحْ بَالْحْلِيبْ اَلصَّافِي * وَرَا مَنْ اَلْفْدَاوَشْ شَرْبَا * اَتْكونْ رَاوْيَا وَسْخُونَا * اِلَى اَدْخَلْتْ وَسْطْ اَلْقُبَّا * اَرَا طْوَاجْنَكْ وَصْحُونَا *  لِيَّ اَتْقُولْ كُلْ اَمْرَحْبَا * هَاتْ اَلْبْسَاطَلْ اَلْمَحْسُونَا * وَ اَلُّوزْ فِي اَوْسَطْهَا يَنْبَا * وَكْدَاكْ بَاَلسّْمَنْ مَدْهُونَا * ومْحَنّْشَا اَنْحَبّْ اَبْرَغْبَا * اَتْكُونْ رَايْقَا مَتْقُونَا * طَبْسِيلْ جِيبْ لِي مَنْ بَغْرِيرْ * اكْدَاكْ سِرْ لَسَّفَّاجْ اَلْوَافِي اتْجِيبْ عَشْرَا كِيلُو * وَتْكُونْ بَالسّْمَنْ وُلَعْسَلْ * وَمْخَرّْقَا وُشَبَّاكِيَّا * وَحْدَ انْدِيرْهَا مَثْنِيَّ فِي كُلّْ جِيهْ * الْمَفْرُوطْ الْبَاهِي وُرَزَّتْ الْقَاضِي كَعْبْ اغْزَالْ وَالْكَعْكْ * اَمْيَا مَنْ لَغْرِيّْبَا تْقَدْ الْفْطَارْ * وَالْمَرْقْ بَاْلَبْزَارْ * جِبْ خُبْزْ السّْمِيدْ الصَّافِي يَعْجَبْ بَالنَّظْرَا * هَاتْ لِي كَبَابْ  المَغْدُورْ ضَدّْ فَلِّي غَدَّارْ * فِيهْ بِيضْ ابْتَعْفَارْ * اكْداكْ جِبْ الْمَشْوي بِيقَامْتُ مَعْتَبْرَا * مَنْ الْكَفْتَا وَجَّدْ لِيَّ امْيَاتْ صِيتْ علَى النَّارْ * اكْدَاكْ اتْدِيرْ كْوَارْ *  بَالْفْلافَلْ وِيْكُونُ فِي طْوَاجَرْ كُثْرَا * هَاتْ لَقْلِيَّا فَصْحُونَا مْزَوّْقَا مَنْ بَلارْ * كَاتْلَدّْ الَّفْكَارْ * وَالخْلِيعْ المَقْيُومْ اتْريعْ بِهْ الْفَكْرَا
الجربة
ضِيفْكْ اَجَارِي شَبَّعْنِي وُلِيسْ تَعْمَلْ بَشْوَارْ * زِدْ بِيَّ للَدَّارْ * بَالْحْسَانْ اَكْرَمْنِي وَلاَ اَتْكَثَّرْ هَدْرَا

القسم الثالث
هَاتْ لَطْوَاجَنْ عَلْ لَشْكَالْ * مَنْ اَلْحَمْ اَلْغَنْمِي يُقْبَالْ * دِرْ طَاجِينْ اَمْخَضَّرْ يَا لْبِيبْ بَالزِّيتُونْ وُلِيمُونْ * دِرْ وَاحَدْ بَمْرُوزِيَّا مْعَ اَلْبْطَاطَا والَّفْتْ وُ لُوبْيَا وُ لَمْلُوخْيَّا * وَكْدَاكْ اَلْكْرُونَبْ وُ بُودَنْجَالْ وَ اَلطّْمَاطَمْ وَ اَلْكًـَرْعَا وَاَلّْقِيمْ * وَ سْفَرْجَلْ اَمْقَلِّي مْعَ اَلْقَنَّارِيَّا * وَكْدَاكْ اَلشّْوَا يَغْجَبْنِي * مَنُّو خْرُوفْ جِبْ اَمْعَمَّرْ * وَاحَدْ بَعْدْ مَنُّو يَغْنِي * فَالفُرْنْ طَايَبْ وُمَتْحَمَّرْ * خَمْسِينْ رَاسْ بِهَا نَثْنِي * وَاَلْهَرْكًـْمَا عْلِيهَا نَفْطَرْ * وَكْدَاكْ جِبْ لِي لَمْعَسَّلْ * نَبْغِي اَتْكُونْ عَايَقْ فَايَقْ وَسْطْ اَلنّْهَارْ نَعْطِيكْ اَخْبَارْ * جِبْ كًصْعَاتْ اَكْبَارْ * شِي اَدْشِيشَا كَرْدَاسْ يْكُونْ فِيهَا كُثْرَا * بَدَّازْ اَسْخونْ اَنْحَبُ يْكُونْ فِيمَنْ وَيْسَارْ * كَانْ هَطْلَتْ لَمْطَارْ * عَلْ اَلْبِيصَارْ اَمْوَجَّدْ مَانْطِيقْ اَلصَّبْرَا * هَاتْ لِي فُولْ اَمْدَمَّسْ مَنْ اَهْوَاهْ هَاجَتْ لَفْكَارْ * وُ مَنْ اَلْحَمَّصْ قَنْطَارْ * طِيْبُ وَاَلْبَاقِي تَكَـْلِيهْ دُونْ اَلشَّهْرَا * جِبْ لِي بَرْكُوكَشْ بَحْلِيبْ طَايَبْ عْلَى اَلْمَقْدَارْ * فِيهْ نَفْدِيوْ اَلثَّارْ * مَنْ اَلصّْغُرْ يَعْجَبْنِي مَا صَبْتْ عَنُّ صَبْرَا
الحربة
ضِيفْكْ اَجَارِي شَبَّعْنِي وُلِيسْ تَعْمَلْ بَشْوَارْ * زِدْ بِيَّ للَدَّارْ * بَالْحْسَانْ اَكْرَمْنِي وَلاَ اَتْكَثَّرْ هَدْرَا

القسم الرابع
هَاتْ لِي خَمْسِينْ ادْجَاجَا * رَدتّْ بِهَا نَقْضِي حَاجَا * بَالنّْوَى عَمَّرْ لِي عَشْرَا * وبَالسّْمَنْ عَشْرَ احَمَّرْهُمْ * زِدْ عَشْرَا بَاَلْمْعَدْنُوسْ وَ الفْلافَلْ * طِيَّبْ عَشْرَا مْزَعْفْرِينْ* وُمَرَّقْ لَخْرِينْ * هَاتْ لِيَّ بِيبِي وَالْوَزّْ بَعْدْ مَنُّو وَفْرَاخْ مْنَ الْحْمَامْ *  خَمْسِينْ ازْوِجَا بَالتّْمَامْ  * طَاجِينْ مْنَ الزَّرْزُورْ تَنْحَبّْ يُوجَدْ الّْفْطُورْ *عَنْدَاكْ لا تْكُونْ امْغَشَّمْ * وَغْزَالْ طَايْبَا مَقْيُومَا اِلَى اتْجِيبْهَا تُوقَفْ تَمْ *  نُوصِيكْ لااتْكَثَّرْ لُومَا * امْيَا مَنْ الْقْنِيَّا تَقْدَمْ * وَتْكُونْ بَالشّْحَمْ مَنْعُومَا * وَمْيَا مَنْ الْقْنَافَدْ سَلَّمْ * فِيهَا اجْوَارْحِي مَغْرُومَا * وَكْدَاكْ لَحْجَلْ بِهْ انْتَمْ * لَرْنَبْ صُورْتُو مَعْلُومَا * تَمَّا اتْجِيبْ عَشْرِينْ مَنْ الشَّابَلْ طَايْبَا وَدْكِيَّا * وَخْرِينْ كِيفْهَا مَقْلِيَّا * فِيهَا انْضْرَبْ غَلْقَا تُشّكَارْ * لااتْحَضَّرْ لِي جَارْ * اتْرَكْنِي وَحْدِي وَصْغَى لِي الْقُولْ ابْجَهْرَا * هَاتْ شَرْغُ وَالْبُورِ جِبْ فَرْخْ مَنْ سَبْعْ اشْبَارْ * وَالْمِرْلا تُدْكَّارْ * سَارْكَـَالاَ مَقْيُومَا جِبْ مَنّْهَا عَشْرَا * وَ الْقْرَبْ وُاَلنُونْ افْاكْلُ الْدِيدْ يَصْلَحْ لَصْيَارْ * لِيسْ تَنْسَا الْمَحْرَارْ * كَانْ بِيَّ بَرْدْ ابْطَعْمُ اضْرَارِ تَبْرَا * جِبْ سَرْدِيلْ ايْنَقْلا * وِيْتْجَمَّرْ افْصَهْدْ النَّارْ * لِيسْ تَعْمَلْ تَوْخَارْ * كُنْ مَحْزُومْ وُ مَنِّ لِكْ حَقّْ السُّخْرَا
الحربة
ضِيفْكْ اَجَارِي شَبَّعْنِي وُلِيسْ تَعْمَلْ بَشْوَارْ * زِدْ بِيَّ للَدَّارْ * بَالْحْسَانْ اَكْرَمْنِي وَلاَ اَتْكَثَّرْ هَدْرَا

 القسم الخامس
هَاتْ لَشْلايَدْ مُولاتِي * اعْلَى الْشْكَالْ اتْلَدّْ الْدَاتِي * وَالتّْرَاقَدْ فَخْلُولْ امْحَمّْضَا الْطِيفَا * حَضَّرْ صَفْرَا مَنْ الْعَنْبْ *  وَحْمَلْ مَنْ دَلاحْ * هَاتْ بَطِّيخْ اكْبِيرْ وُ مَايْمَاتْلُ مَنْ فَكَوسْ وُ لِنْكَاصْ * مَشْمَاشْ امْعَ التَّفَّاحْ مَنْ الْعَرْسَا شَامِي * وَالِّيمْ كَانْ يَحْضَرْ فَالْحِينْ * امْيَا انْحَبّْهَا قُدَّامِي * كَرْمُوسْ النّْصَارَا وَالتِّينْ * رَمَّانْ بِهْ لَذّْ اطْعَامِي *  بَرْقُوقْ مَا يْلِي عنُّ لِينْ * فِي كُلّْ يُومْ قُنْطَارْ اِجِي مَعْلُومْ * واَلتّْمَرْ قُنطَارِينْ عْلَى الّْوَانْ * وَكَرْكَاعْ مْعَ الوُّزْ وَ الزّْبِيبْ البَيْضْ مْعَ المُوزْ * جِبْ لِي كَوزْ مَنْ ابْلادْ الْهُنُودْ * وَاالْبَلُّوطْ اقُسْطَانْ * وَ الشّْرَابْ الطِّيَّبْ لَحْلالْ * جِبْ لَقْوَالَبْ مَنْ سُكَّارْ دِرْ شَايْ بِهْ الزّْرْدَا خْتَمْتْهَا * اَسْتَغْفَرْ الله مَنْ اَعْتَرتْ الْسَانِي * انْطْلَبْ رَبّْ لَوْرَى يَبْسَطْ عَنَّا عْلَى الدّْوَامْ انْعَمْتُ * وَنْهَايَتْ الّْغَايَا يَا حَفَّاضْ خُدْهَا اخْرِيدَا بَرْزَتْ فَحْلُولْ رَايْقَا وَنْفِيسَا * صَعْبَا عْلَى الْجْحِيدْ الدَّامَرْ * وَعْلَى كُلّْ دَاعِي مَايَقْوَى لَلْحْرَابْ سَاعَتْ لَكَحَارْ * بَالْحْسَامْ الْبَتَّارْ * كَانْ طَاحْ افْيَدِّي وِيحُو اَنْقَطّْعُ بَالشّْفْرَا * كَانْ يَجْحَدْنِي يَعْرَفْنِي افْمُكَ عِينُ زَنْجَارْ * لِهْ نَسْقِي لَمْرَارْ * لُو اتْكَلَّمْ بَاسَلْ وَ اَثْقِيلْ بِينْ اَلشَّعْرَا * لُو ايْصَرْصَرْ بَازِي تَخْمَدْ كُلّْ مُكَا فَالْغَارْ * وَالسّْلامْ الّْحْبَارْ * وَالْشْيَاخْ وُ طَلْبَا وَعْلَى اوْلادْ الزَّهْرَا * مَنْ ابْنَ اعْلِي مَسْفِيويِ فِي اتْرَاجَمْ الْفَنّْ اعْبَارْ * زَارْ نَعْمْ المُخْتَارْ * سِيدْنَا مُحَمَّدْ لَحْبِيبْ تَاجْ العَشْرَا * الصّْلا وَالسَّلامْ اعْلِيهْ دَايْمَا كُلّْ انْهَارْ * مَنْ الْحَيّْ الْغَفَّارْ * قَدّْ  مَاخَلْقْ اللَّهْ  امْيَاتْ ألْفْ مَرَّ ا
الحربة
ضِيفْكْ اَجَارِي شَبَّعْنِي وُلِيسْ تَعْمَلْ بَشْوَارْ * زِدْ بِيَّ للَدَّارْ * بَالْحْسَانْ اَكْرَمْنِي وَلاَ اَتْكَثَّرْ هَدْرَا

 

مقالات قد تعجبك

Share This