قصيدة اَلجَّــــارْ – نظم الحاج ادريس بنعلي  

قصيدة اَلجَّــــارْ – نظم الحاج ادريس بنعلي  

قصيدة اَلجَّــــارْ

نظم الحاج ادريس بنعلي             مبيت ثلاثي

انشاد زهرة الفاسية

القسم الأول

جَارْ عْلِيّ الْغْرَامْ يَاصَاحِي جَــارْ 
شُفْ لُونِي يَعْطِيكْ اخْبَارِيي
سِيمَتْ لَعْشِيقْ ظَاهْرَا بْالرُّقَا وَصْفُـــورَا 

نَتْشَكَّى كُلّْ حِينْ مَنْ غِيرْ اضْرَار
وَادْ لَعْقِيقْ فْخَـدِّ جَــارِيي
وَعْضَايْ بْحَرّْ نَارْ لَهْوَى صَارَتْ مَضْرُورَا

نِيـرَانْ الْحُبّْ مَاتْشَبَهْهَـا  نَــارْ
 سَالْ عَنْهَا قَلْبِي وَصْيَـارِيي
امَا بَرَّدَتّْ مَنْ اجْمَارْ فْدَاتِي مَجْفُــــورَا

شَهْدُ الا فْنِيتْ مَنْ عَشْقْ الْجَار
 يَاهْلِي رَغْبُ فِـيَّ جَارِيي

يَنْعَمْ لِي بَالرّْضَى وُيَعْمَلْ بْحَقّْ  الُّجــورَا

القسم الثاني

الْحُبّْ طْغَى وُعَادْ جَايَرْ
جَارْ فْحُكْمُ  كْثِيــــرْ

وَتْرَكْنِي يَافْهِيمْ حَـايَرْ
كِيفْ اجْرَى  مَانْحِيــرْ

وَنَاعَشْقِي فْزِينْ نَايَـرْ
مَثْلْ الْبَدْرْ  الْمْنِيــــرْ

فَايَـــــقْ  لَبْدُورْ
زِينْ رْفِيعْ فْهَمَّا  وُنَظْـرَا

حُسْنُ مَشْكُــــورْ
وَقَّدْ فَحْشَيَا نَارْ  جَمْــرَا

وَنَا مَهْجُـــــورْ
عَلْ لَّمْحَبَّا مَاوْجَدتّْ صَبْرَا

هَدِ عَـدْرَا اُبَاهْيَـا مَنْ لَبْكَـارْ
تِيَّهَتْنِي وَقْوَاتْ اكْدَارِي
سَلْبَتْ عَقْلِي بْسَرّْ لَحْرُوفْ وُحُسْنْ الصُّورَا

َمْن قَبْلْ نْهُودْهَا يْرَفْـعُ لِيـزَارْ
حْبهَا كَانْ فْدَاتِي سَـارِي

لاكِنِّي كَانَتْ الْمْحَبَّـا عَنْدِ مَسْتُــورَا

وَالْيَوْمْ يَا مَنْ تْسَالْ بَاحَتْ  لَسْـرَارْ
مَابْقَى مَانَخْفِي وَنْـــوَارِي

خَلِّ نَاسْ الْهْوَى تْعُودْ  بْحَالِي  مَخْبُــورَا

شَهْدُ الا فْنِيتْ مَنْ عَشْقْ الْجَار
 يَاهْلِي رَغْبُ فِـيَّ جَارِيي

يَنْعَمْ لِي بَالرّْضَى وُيَعْمَلْ بْحَقّْ  الُّجــورَا

القسم الثالث

خَلِّ لَصْحَابْ  وَالْعْشَايـَرْ
لَكْبِيرْمْعَ الصّْغِيــــرْ

يَدِّوْ خْبَايَرْ السّْرَايـــَر
وِيْعَلمُ  بَالضّْمِيــــرْ

مَاسَرّْ الْعَشْقْ غِيْر ظَاهَرْ
مَعْلُومْ فْكُلّْ  دِيــــرْ

كِيفْ  الْمَشْهُــــورْ
قَيْسْ وُغِيلانْ وُقُومْ كُثْرَا

عَامُ فَبْحُــــــور
عَلْ الْحُبّْ وُغَرْقُو  فْمَرَّا

مَنْ غِيرْ شْعُــــورْ
بَاحُ وَفْشَاوْ السَّرّْ  جَهْرَا

 وَنَيَــا كِفْهُمْ  فَلْهْــوَا نَعْـدَارْ
هَاجْ وَجْد ِ وَقْوَاتْ اكْـدَارِي

فَغْرَاضْ الِّي هْوِيتْ قَدّْ  الرَّايَا  الْمَنْصُورَا

لَغْزَالا فَاْطَــما رْقِيقَتْ لَشْفَــار
اخْيَالْهَا وَافَقْ بِينْ ابْصَـارِي
وُهِيَّ فَالّْسَانْ طُولْ اوْقَاتِي مَدْكُـــورَا

نَشْفَاهَا بَلْعْيَـانْ دُوحَتْ لَزْهَــارْ
تَايْهَا لِيسْ تْقُولْ  اجَــارِي
وَنْظَرْتْ خْدُودْهَا ضْحَاتْ بْلَحْيَا مَعْصُورَا

شَهْدُ الا فْنِيتْ مَنْ عَشْقْ الْجَارْ
 يَاهْلِي رَغْبُ فِـيَّ جَارِيي

يَنْعَمْ لِي بَالرّْضَى وُيَعْمَلْ بْحَقّْ  الُّجــورَا

 القسم الرابع

غَارُ مَنْ خَدّْهَا عْوَاطَرْ
مَثْلْ الْوَرْدْ الْعْطِيــــرْ

وَالْخَالْ الْعَنْبَرِي الزَّاهَرْ
مَسْكُ فَـــاقْ الْعْبِيــرْ

وَثْغَارْ اتْبَانْ كَاجْوَاهَرْ
وَالرِييقْ كْمَ الْعْصِيـــرْ

خَمْرْ الْمَخْمُـــورْ
احْلَى وَقْطَعْ مَنْ كُلّْ  خَمْرَا

وَالْمَبْسَــــمْ دُورْ
خَاتَمْ لاتَحْسَابُ يْنَشْـــرَا

يَلْمَعْ  وِينــــُورْ
فْلُونْ مْبَهَّجْ كُلّْ  يَسْـــرَا

 

وَالْجِيدْ الطَّاوْسِي امْجَرَّدْ مَسْــرَارْ
كَنّْ جِيدَ اغْزِيَّلْ فَاصْحَـارِي

وَالدَّرْعيِنْ الْمْتَانْ نَحْكِي كَمْخَا مَشْكُــورَا

شَاهَدتّْ اتْفِيفْحَاتْ فالصَّدْرْ صْغَـار
شُفْ صُنْعَتْ لَ جْلِيلْ الْبَارِي
تَفَّاحْ عْلَى الرّْخَامْ فِيهْ اصْفَوَا وَحْمُــورَا

عَدَّب ْقَلْبِــي عْدَابْ وَنَاصَبَّــارْ
حِينْ طَلُّ مَنْ تَحْتْ  اِيْزَارِيوَنْظَرْتْ اجْبِينْ ضَاوْيَا وَسْوالَفْ مَظْفُـورَا

شَهْدُ الا فْنِيتْ مَنْ عَشْقْ الْجَارْ
 يَاهْلِي رَغْبُ فِـيَّ جَارِيي

يَنْعَمْ لِي بَالرّْضَى وُيَعْمَلْ بْحَقّْ  الُّجــورَا

القسم الخامس

قُلُ لَصْبِيغَتْ  الضّْفَايَــرْ 
مَنْ لاَ لِـهَا نْظِيــــرْ

رَحْمِي يَا رَاحَتْ الْخْوَاطَرْ
وَطْفِ نَارْ الْهْجِيــــرْ

اعْيِيتْ مَنْ الْفْرَاقْ صَابـَرْ
وَالْوَاقَعْ فِيـــهْ خِيــرْ

كَمْ  لِي مَجْهُـــــورْ
وَالْيَوْمْ اْرغَبْتَكْ يَالْعَــدْرا

عَفّْ مْنَ الجـــــُورْ
اجِي َعْنِد بَرْضَاكْ نَبْـرَا

نَضْحَى مَبْشُـــــورْ
حِينْ نْشُوفَكْ جِيتِي فْبَشْرَا

نَرْقَضْ بُولاعْتِي وُنَنْسَا مَاصَــارْ
وُنَفْرَحْ وَنْصَدَّقْ ُبشَّــارِي

وَنْقُولْ امْيَاتْ مَرْحْبَا مَحْلَى هَدْ الــزُّورَا

وَنْبَاتْ فَالرّْيَاضْ مَابِينْ  اشْجَــارْ
بْرَاحْتَكْ يَحْلَى لِي مَسْطَـاِر

وَنْسَامْ الْوَرْدْ وَالزّْهَرْ بَنْسَايَمْ مَعْطُـــورَا

لَهْلاَ يَقْطَعْ لِي اَرْجَا منْ  لَمْــزَارْ
يَاتْرَى يَا شَمْسِي وَقْمَـارِي

يَسْعَدْ بِكْ اَلزّْمَانْ وُاَتْجِي عَنْدِي مَبْشُــورَا

خُدْ اَرَاوِي حْرِييرْ فَاْلغَزْلْ اعْبَــارْ
صَنْعَتْ افْصِيحْ امْفَنَّنْ قَارِي

قَارِي كَمَّنْ اكْتَابْ وُمَطَّالَعْ كَمَّنْ  صُــورَا

سَالَكْ بَحْرْ الْهْوَى وُبَحْرْ الاشْعَـارْ
سَاعْدُ بَالْتْسِخيْر الــبَارِي

وَضْحَاتْ اسْوَايْعُ بْفَضْلْ الْمَوْلَى مَشْكُـورَا

وِيْقُولْ ادْرِييسْ بَنْ عْلِي يَاحَضَّـارْ
مَانْزُولْ مْعَ الْعَشْقْ نْـدَارِي

عَشْقِي مَبْنِي عْلَى الصّْفَا وِيْمَانِي مَبْـرُورَا

شَهْدُ الا فْنِيتْ مَنْ عَشْقْ الْجَارْ
 يَاهْلِي رَغْبُ فِـيَّ جَارِيي

يَنْعَمْ لِي بَالرّْضَى وُيَعْمَلْ بْحَقّْ  الُّجــورَا

مقالات قد تعجبك

Share This