قصيدة الهِـــيفَــا للشيخ الجيلالي امتيرد

قصيدة الهِـــيفَــا للشيخ الجيلالي امتيرد

قصيدة الهِـــيفَــا
للشيخ الجيلالي امتيرد         مكسور الجناح

القسم الأول
يَازِينَتْ اَلرَّدْفَا * حَالِي  مََنْ اهْوََاكْ لا حَالْ * عَنِّي  اجْفَاكْ مُحَالْ * مَنْ لِيعْتْ الْهْوَ وَشْكًهَا * كَيَّا امْرَدْفَا مَعْتَاهَا * رُوحْ الْعْشِيقْ فُوقْ الْضَاهَا * غََرْضِي انْشُوفْ هَيْفَاتْ الاَّ حَجْبُ اخْيَامْ وَدْفُوفْ * وَ لاَ مْشَاوْ فَجْحُوفْ * اِلاَّ عْلَى السّْرُورْ اُ لاَمَا* فِي اقْصَرْهَا مَحْفُوزَا مَا ضَرْيَا اَبْخَرْجَا * فَمْقَامْ اَلْعَزّْ مَا لْهُومْ اَسْرُوحْ

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم الثاني
هَدُوكْ هَلْ لُوفَا * عَاشَقْهُمْ خَالَصْ احْلاَلْ * ولاَ لْهُمْ تَمْثَالْ * هُمَا حَالْهُمْ مَنْ حَالِي * وَغْرَامْهُمْ كَيَزْهَى لِي * يَعَدْلِي اَسْبَابْ اَهْوَالِي * هِيفَا اَنْظَرْتْهَا طَعْنَتْنِي بَبْهَا وُ سَرّْ وَحْرُوفْ * نَادِيتْهَا ابْمَعْرُوفْ * قُلْتْ يَارْوَامَكًْ الزَّهْزَامَا * يَاضْرِيفْتْ الصُّورَا مَادَالِي ابْهَاكْ نَرْجَا * عَطْفِي يَامُولْتِي اَبْقَلْبْ اَسْمُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم الثالث
يَاتُوكًْتْ اَلْخَشْفَا * يَذَاتْ الْبْهَا وُ لَكْمَالْ * وَالْقَدّْ كَنّْ عَلْعَالْ * وَجْبِينْ كَهْلاَلْ اَتْهَلاَّ * غُرَّ كمَالْقْمَرْ اَتْجَلاَّ * وَسْطَعْ ضَيّْهَا مَجْبَلاَّ * وَتْيُوتْ حَايْفَا وَحْوَاجَبْ وَشْفَارْ حَدّْ لَسْيُوفْ * مَنْهُمْ رَحْتْ مَرْهُوفْ * وَعْيُونْ كَجْعَابْ اَرْوَامَا * نَايْمَا اَسْكًَرَا تَطْعَنْ فَالْعَاشْقِينْ دَعْجَا * دَمّْ الْعَشَّاقْ مَنْهُمْ مَكْفُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم الرابع
يَازِنْتْ اَلشَّفَا * وَالْغََنْجُورْ رَايَقْ اَخْلاَلْ * وَخْدُودْ وَرْدْ فَكًْدَالْ * وَتْغَارْ كَدْرَارْ اَمْزَهْرِي * وَالرِّيقْ فَالنّْهَايَا سُكْرِي * وَالْجِيدْ جِيدْ دَامِي عَدْرِي * عَتْنُونْ فُوقْ غُبَّا وَضْعُودْ وَصْدَرْ زِينْ مَنْضُوفْ * اَبْلُوشَامْ مَحْفُوفْ * تَرْكًَامْ زَانْتُ وَشَّامَا * وَالنّْهُودْ لِيمَا وَبْطَنْ شُقَّا اَحْرِيرْ بَلْجَا * وَرْدَفْ وَرْفَاغْ كَابْرُوقْ اَتْلُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم الخامس
سِيقَانْ بَلْخَلْفَا * صِيَّحْ عَنْهُمْ خُلْخَالْ * يَرْمِي ضْيَاهْ شَعَّالْ * وَقْدَامْ زَايْدَا تَعْدَامِي * اَخْدَلّْجَاتْ فِي تَرْكًَامِي * تَغْنِي عْلَى اَدْبَاجْ اَقْوَامِي * قَفْطَانْ لَمْشَجَّرْ مَنْ فُوقْ عْلِيهْ ثُوبْ مَرْهُوفْ * مَنْ شَغْلْ الْهْنُودْ مَعْرُوفْ * جَابُوهْ لَشّْرِيفْ اَعْجَامَا * رَهْطْ الَْمْسَلَّكْ وَتَا قَفْطَانْ عِينْ عَلْجَا عِينْ اُعُقْدَ عْلَى الصّْدَرْ مَفْتُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم السادس
مَكْمُولَتْ الصِّيفَا * هذَا وَصْفْ زِينْتْ الْخَالْ * نَهِيتُ فْتَكْلاَلْ * وَمْدَحْتْهَا فْطَرْزْ اَشْعَارِي * عْلَى اَغْرَاضْ عَزّْ اَنْضَارِي * وَلْفِي الرَّافْعَا مَكًْدَارِي * لِهَا اَهْدِيتْ حُلاَّ مَقْيُومَا مَنْ اَدْبَاجْ وَصْنُوفْ * دُرَّ اَجْمَالْ مَوْصُوفْ * دَارْتْ فَدّْمُوجْ اَعْلاَمَا * شَنْبُورْ رِيفِي مَنْ زِينْ الْبَاهْيَا اَبْفَلْجَا * مَا حَجْبُوهَا ارْسَامْ بَابْ اَفتُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم السابع
لَعْرَاضْ لُ كُلْفَا * قَصَّرْ مَنْ اَجْوَابْ لَهْبَالْ * مَنْ لاَ عْلِيهْ يَقْبَالْ * يَا مَنْ اَبْغَا عْرَاضْ اَلْمَيَا وَلاَدْرَا لْهَا بَنْوَيَا * مَنِّي تْخُودْ جَلّْ اَوْصَيَا * سَلَّمْ لَلّْبِيبْ اَلْمَصْمُودِي لاَ تْخَالْطْ اَكْلُوفْ * وَلْغِي اجْوَابْ لَهْتُوفْ * طِعْ اَلْقْمَاهَرْ النَّضَّامَا * لاَ تْكُونْ دَاعِي وَالدَّاعِي مَا عْلاَ اَبْدَرْجَا * يَامَنْ لاَجَابْ لَلْشْيَاخْ اَفْتُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم الثامن
وَمَنْ لَخْبَلْ * اَصْفَا غَزْلِي حَافْزُ اَبْمَنْوَالْ * مَا صَالْ بِهْ غَزَّالْ * وَعْلَى الْشْرَافْ هَبْتْ اَسْلاَمِي لَنْجَابْ هَلْ الْقَدْرْ السَّامِي * وَ الفَاهْمِينْ طَرْزْ اَنْظَامِي * وَعْلَى هَلْ الثّْنَا وَالْجُودَا وَهْلْ السّْخَا وَ لَعْطُوفْ * وَهْلْ الْحْسَانْ وَالرُّوفْ * وَعْلَ النّْجَايَبْ الْعُلَمَا * وَلْشْيَاخْ جَمْعْ اَسْيَادِ سَلْوَانْ كُلّْ مُهْجَا * بَعْنَايَتْهُمْ خَاطْرِي مَشْرُوحْ*

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

القسم التاسع
نَهِّيتْ فِي تَحْفَا * حُلاَّ مَنْ اَدْبَاجْ لَقْوَالْ * شَلاَّ اَتْخَلّْصْ اَمَّالْ * فَلقولْ مَا ادْعِيتْ اَبْدَعْوَى * اِلاَّ اَمْدَحْتْ رُوحْ الْقَدْوَا * وَسْمِي اَشْهِيرْ لَهْلْ السَّطْوَا * عبد الجْليلْ سَامِيتْ الْمَصْمُودِي اَقْيَاسْ وَحْرُوفْ * قُولْ الْجْحِيدْ مَحْدوفْ * قُلٌو لْمَنْ بْغَا يَتْرَامَا * فِي اَعْرَاضْ هِيفَا وَلاَ يَدْرِي اَحْرُوفْ لَهْجَا * فَطْرِيقْ اَلْقُولْ مَا مْعَاهْ اَفْصُوحْ *

الحربة
اَلاَّلاَّ اَلْهِيفَا * منْ صَابْ مَنْ امْدَامَكْ رَشْفَا * وَنْقُولْ اَضْرِيفَتْ اَلْقَامَا يَابْدِيعْ لاَسَمْ * يَابُودَوَّاحْ يَا الْغُنْجَا * عَطْفِي بَرْضَاكْ يَا عْلاَجْ اَلرُّوحْ *

مقالات قد تعجبك

Share This